Ystafell Tecstiliau / Sewing Room

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
  • Ystafell Tecstiliau / Sewing Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Feature icon Features

  • Parking

Poun icon Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Full sowing room 12 x 8 35.00 / 35.00 35.00

Schedule

Opening hours
Weekday 18:00 - 22:00
Weekend 09:00 - 22:00

Desc icon What you will find at this facility

Mae'r ystafell ddylunio a thechnoleg yn lle mawr unigryw 12m x 8m ar gyfer yr unigolion neu'r sefydliadau hynny sy'n dymuno llogi ystafell DaTh o'r sadd flaenaf y tu allan i oriau ysgol yn ardal Caerdydd.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os hoffech chi gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

The design & technology room is a unique large space 12m x 8m for those individuals or organisations looking to hire a high specification D&T room outside of school hours in the Cardiff area.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online, where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Loc icon Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calend icon Calendar

book now message