Prif Neuadd / Main Hall

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Prif Neuadd / Main Hall - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Features

 • Air conditioning
 • Disabled access
 • Heating of food
 • In house catering
 • Parking
 • Partitioning wall
 • Projector
 • Retractable seating
 • Sound & lighting facilities
 • Stage
 • Wi-Fi
 • Air conditioning
 • Disabled access
 • Interactive whiteboard
 • Microphones
 • Parking
 • Sound system
 • Tea & coffee facilities
 • TV
 • Video conferencing
 • Wi-Fi
 • Air conditioning
 • Ballet Bar
 • Changing facilities
 • Mirrored
 • Parking
 • Partitioning wall
 • Projector
 • Shower facilities
 • Sound system
 • Sprung floor
 • TV
 • Whiteboard
 • Wi-Fi

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Main Hall 20 x 12 45.00 45.00

Schedule

Opening hours
Weekday 15:30 - 22:00
Weekend 09:00 - 22:00

What you will find at this facility

Mae ein prif neuadd yn gyfleuster hyblyg sy'n golygu y gall ddiwallu eich gofynion beth bynnag fo'r rheiny. Mae'n 20m x 12m ac mae ei hopsiynau hyblyg wedi ei gwneud yn boblogaidd fel lleoliad i'w logi yn ardal Caerdydd ar gyfer nifer o wahanol fathau o ddigwyddiadau. Mae defnyddiau posibl yn cynnwys ystafell gyfarfod, ystafell gynadledda, stiwdio dawns a phartïon.

Mae'r neuadd yn gwbl hygyrch i bobl anabl, ac mae yna system sain a goleuadau, seddi mewn rhengoedd, Wi-Fi, mynediad i gyfleusterau newid a pharcio, gan ei gwneud yn gwbl ymarferol beth bynnag yw eich anghenion. Yn seiliedig ar eich gofynion, gellid gosod yr ystafell mewn sawl ffordd wahanol, felly dylech gynnwys manylion llawn yn y cais archebu.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os hoffech chi gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

ur main hall provides a flexible facility to meet your requirements whatever your needs. It is 20m x 12m and its flexible options have made it popular to hire in the Cardiff area for many different types of events. Potential uses include meeting room, conference room, dance studio, and parties.

The hall is fully accessible to disabled people, and is equipped with a sound & light system, tiered seating, Wi-Fi, access to changing facilities and parking making it fully functional whatever your needs are. Based on your requirements, the room could be set up in many different ways, so please include full details in the booking request.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online, where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message