Llyfrgell / Library

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Llyfrgell / Library - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Look around

Features

 • Air conditioning
 • Computers
 • Disabled access
 • Interactive whiteboard
 • Parking
 • Projector
 • Whiteboard
 • Wi-Fi
 • Air conditioning
 • Computers
 • Disabled access
 • Interactive whiteboard
 • Parking
 • Projector
 • Tea & coffee facilities
 • TV
 • Video conferencing
 • Wi-Fi

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Full library 12 x 9 30.00 30.00

Schedule

Opening hours
Weekday 18:00 - 22:00
Weekend 09:00 - 22:00

What you will find at this facility

Mae'r llyfrgell yn ofod hyblyg a gellir ei llogi ar gyfer amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau. Mae'n gwbl hygyrch i bobl anabl, ac mae yma gyfrifiaduron, taflunydd, sgrin a chyfleusterau parcio, gan ei wneud yn lleoliad poblogaidd ar gyfer y clybiau/mudiadau hynny sy'n chwilio am le i gwrdd yn ardal Caerdydd.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir archebu ein holl gyfleusterau nawr ar-lein, gyda thudalen ar gyfer pob cyfleuster yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr hyn sydd ar gael gennym. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon sydd ar gael ar dudalen y cyfleuster.

The library is a flexible space and can be hired for a range of different events. The facility is fully accessible to disabled people, and is equipped with computers, projector, screen and parking, making it a popular venue for those clubs/organisations looking to hire a meeting space within the Cardiff area.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All our facilities can now be booked online with each facility page having detailed information about what we have available. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature available on the facility page.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message