Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Features

 • Air conditioning
 • Disabled access
 • Equipment hire
 • Interactive whiteboard
 • Laptops
 • Parking
 • Projector
 • Tablets
 • Technicians on site
 • Whiteboard
 • Wi-Fi

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Full IT room 9 x 8 35.00 35.00

Schedule

Opening hours
Weekday 18:00 - 22:00
Weekend 09:00 - 22:00

What you will find at this facility

Mae ein hystafell TG yn cynnig tua 25 o gyfrifiaduron, ar gael i sefydliadau ar gyfer cyrsiau a hyfforddiant, yn ogystal ag unigolion sydd am ddefnyddio Ystafell TG yn ardal Caerdydd.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir archebu ein holl gyfleusterau nawr ar-lein, gyda thudalen ar gyfer pob cyfleuster yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr hyn sydd ar gael gennym. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon sydd ar gael ar dudalen y cyfleuster.

Our IT suite offers approximately 25 computers available for courses and tuition for organisations, as well as individuals looking to make use of an IT Suite in the Cardiff area.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All our facilities can now be booked online with each facility page having detailed information about what we have available. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature available on the facility page.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message