Gampfa / Gymnasium

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Gampfa / Gymnasium - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Look around

Features

 • Air conditioning
 • Badminton markings
 • Basketball hoops
 • Blue matts
 • Changing facilities
 • Crash matts
 • Equipment hire
 • Parking
 • Projector
 • Sound system
 • Sprung floor
 • Trampolines
 • Whiteboard
 • 11 a-side
 • 2G pitch
 • 3G pitch
 • 4G pitch
 • 5 a-side
 • 5G Pitch
 • 7 a-side
 • 9 a-side
 • Changing facilities
 • FA approved
 • Floodlights
 • Football leagues
 • Parking
 • Separating nets
 • Shower facilities
 • Bats/shuttlecock
 • Changing facilities
 • Full size court
 • Indoor court
 • Outdoor court
 • Parking
 • Shower facilities
 • Sprung floor
 • Balls
 • Changing facilities
 • Indoor court
 • Outdoor court
 • Parking
 • Shower facilities
 • Sprung floor
 • Air conditioning
 • Ballet Bar
 • Changing facilities
 • Mirrored
 • Parking
 • Partitioning wall
 • Projector
 • Shower facilities
 • Sound system
 • Sprung floor
 • TV
 • Whiteboard
 • Wi-Fi
 • Air conditioning
 • Balance beams
 • Bar & vaulting boxes
 • Changing facilities
 • Parking
 • Trainer
 • All weather court
 • Changing facilities
 • Floodlights
 • Parking
 • Shower facilities

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Gymnasium 20 x 11 35.00 35.00

Schedule

Opening hours
Weekday 16:00 - 21:00
Weekend 08:00 - 21:00

What you will find at this facility

Y Gampfa Mae ein campfa'n mesur 20m x 11m ac mae wedi'i marcio ar gyfer badminton, pêl-fasged, pêl-droed a phêl rwyd.

Mae'r cyfleuster hwn yn boblogaidd â'r gymuned leol yng Nghaerdydd, ac mae ein prisiau'n gystadleuol iawn, gydag ystod o weithgareddau grŵp ar gael yn ystod yr wythnos.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

Our gymnasium measures 20m x 11m and has markings for badminton, basketball, football, and netball.

This facility is popular with the local community in Cardiff, and our prices are very competitive with a range of group activities available during the week.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message