ATP

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • ATP - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Look around

Features

 • 11 a-side
 • 2G pitch
 • 3G pitch
 • 4G pitch
 • 5 a-side
 • 5G Pitch
 • 7 a-side
 • 9 a-side
 • Changing facilities
 • FA approved
 • Floodlights
 • Football leagues
 • Parking
 • Separating nets
 • Shower facilities
 • Bowling machine
 • Changing facilities
 • Indoor nets
 • Indoor pitch
 • Parking
 • Pavilion
 • Scoreboard
 • Shower facilities
 • 11 a-side
 • 2G pitch
 • 3G pitch
 • 4G pitch
 • 5 a-side
 • 5G Pitch
 • 7 a-side
 • 9 a-side
 • Changing facilities
 • FA approved
 • Floodlights
 • Football leagues
 • Parking
 • Shower facilities
 • 2G pitch
 • 3G pitch
 • 4G pitch
 • Changing facilities
 • Equipment hire
 • Floodlights
 • Parking
 • Shower facilities

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
ATP Full Pitch 78.00 / 64.00 94.00
ATP Half Pitch 44.00 / 39.00 54.00

Schedule

Opening hours
Weekday 17:00 - 21:00
Weekend 09:00 - 21:00

What you will find at this facility

Mae galw mawr ar ein MPT ymysg clybiau a mudiadau ledled Caerdydd. Mae'r maes wedi'i osod ar dywod ac mae llifoleuadau ar gael; mae 2 opsiwn ar gyfer ei logi (y maes cyfan neu hanner y maes), gan ei wneud yn lleoliad perffaith ar gyfer hoci a phêl-droed.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

Our ATP is in high demand with clubs & organisations throughout Cardiff. The pitch is a sand-based pitch with floodlights and can be hired in 2 options (full pitch and half pitch), making it the perfect venue for hockey and football.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message