Stiwdio Ddrama / Drama Studio

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddrama / Drama Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Features

 • Curtains
 • Dressing room
 • Parking
 • PA system
 • Piano
 • Projector
 • Props
 • Pull-out theatre Seating
 • Shower facilities
 • Stage
 • Stage lights
 • Whiteboard
 • Air conditioning
 • Ballet Bar
 • Changing facilities
 • Mirrored
 • Parking
 • Partitioning wall
 • Projector
 • Shower facilities
 • Sound system
 • Sprung floor
 • TV
 • Whiteboard
 • Wi-Fi

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Full drama studio 9 x 9 35.00 35.00

Schedule

Opening hours
Weekday 18:00 - 22:00
Weekend 09:00 - 22:00

What you will find at this facility

Mae hyblygrwydd ein stiwdio ddrama'n ei gwneud yn lle perffaith i'w logi yn ardal Caerdydd. Yn ogystal â chael ei ddefnyddio gan glybiau drama a mudiadau lleol ar gyfer ymarferion, mae'r gofod (9m x 9m) hefyd yn addas ar gyfer y rheiny sydd am logi stiwdio fach ar gyfer dawns, aerobeg neu ioga.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os hoffech chi gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

The flexibility of our drama studio makes it the perfect space to hire in the Cardiff area. As well as being used by local drama clubs and organisations for practice and rehearsals, the space (9m x 9m) is also suitable for those looking to hire a small studio for dance, aerobics or yoga.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online, where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message