Stiwdio Ddawns / Dance Studio

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Stiwdio Ddawns / Dance Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddawns / Dance Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddawns / Dance Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Stiwdio Ddawns / Dance Studio - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire

Features

 • Air conditioning
 • Ballet Bar
 • Changing facilities
 • Mirrored
 • Parking
 • Partitioning wall
 • Projector
 • Shower facilities
 • Sound system
 • Sprung floor
 • TV
 • Whiteboard
 • Wi-Fi

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Dance Studio 12 x 10 35.00 35.00

Schedule

Opening hours
Weekday 16:00 - 21:00
Weekend 09:00 - 21:00

What you will find at this facility

Mae ein stiwdio ddawns, sydd ar gael i'w llogi, yn 12m x 10m; mae'r llawr yn bren naturiol, gyda wal sy'n ddrych, sy'n ei wneud yn gyfleuster perffaith y tu allan i oriau ysgol yn ardal Caerdydd.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

Our dance studio available to hire is 12m x 10m with a natural wood sprung flooring with a mirrored wall, making it the perfect facility outside of school hours in the Cardiff area.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online, where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message