Technoleg Bwyd / Food Tech Room

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Technoleg Bwyd / Food Tech Room - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Look around

Features

 • Basic utensils
 • Electric ovens/hobs
 • Fridge/Freezer
 • Gas ovens/hobs
 • Interactive whiteboard
 • Kettle
 • Microwave
 • Parking
 • Projector
 • Sinks
 • Whiteboard

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Full food tech room 10 x 8 40.00 45.00

Schedule

Opening hours
Weekday 16:00 - 21:00
Weekend 16:00 - 21:00

What you will find at this facility

Mae ein hystafell goginio / technoleg bwyd yn gyfleuster delfrydol i'r rheiny sy'n chwilio am amgylchedd coginio proffesiynol yn ardal Caerdydd. Mae'n mesur 10m x 8m ac mae'n ddigon hyblyg i ganiatáu i chi gynnal digwyddiad ar gyfer tua 30 o bobl. Mae'r ystafell wedi cael ei defnyddio ar gyfer ysgolion coginio a phartïon pen-blwydd yn y gorffennol.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os hoffech chi gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

Our cookery / food tech room provides an ideal facility for those looking for a professional cooking environment in the Cardiff area. Measuring 10m x 8m its flexible options means you can run an event for approximately 30 people. Previous uses have included cooking schools and birthday parties.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online, where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message