Ystafell Ddosbarth / Classrooms

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr in Cardiff

 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Ystafell Ddosbarth / Classrooms - Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Look around

Features

 • Air conditioning
 • Blackboard
 • Disabled access
 • Interactive whiteboard
 • Parking
 • Projector
 • Whiteboard
 • Wi-Fi

Pricing

Booking options

Details Size, m
(l) x (w)
Weekday, £ p/h
Peak / Off-peak
Weekend, £ p/h
Peak / Off-peak
Full classroom 7 x 6 30.00 30.00

Schedule

Opening hours
Weekday 09:00 - 21:00
Weekend 07:00 - 21:00

What you will find at this facility

Ar gyfer unrhyw diwtoriaid neu fudiadau sy'n chwilio am leoliad yn ardal Caerdydd, mae gennym gyfleusterau o'r radd flaenaf sy'n addas ar gyfer eich anghenion, a hynny am bris rhesymol.

Mae pob un o'n hystafelloedd dosbarth yn cynnig ar yr holl gyfarpar modern y byddech chi'n ei ddisgwyl (taflunydd a bwrdd gwyn rhyngweithiol). Mae gennym nifer fawr o ystafelloedd dosbarth ar gael (mwy na'r hyn sydd wedi'u rhestru ar y safle ar hyn o bryd), felly cysylltwch â ni'n uniongyrchol os byddwch angen mwy na'r hyn sydd ar y rhestr.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir cwblhau'r holl geisiadau archebu ar-lein, lle byddwch chi'n gallu gweld argaeledd cyfredol, cael gwybodaeth am brisiau, llenwi'r ffurflen archebu ar-lein a gwneud taliad. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon.

For any tutors or organisations looking for a venue in the Cardiff area, we have state of the art facilities suitable for your needs at reasonable prices.

All our classrooms are equipped with all the modern appliances you would expect (projector & interactive whiteboard). We have a large number of classrooms available (more than are currently listed on the site), so please contact us directly should you need more than are listed.

Our lettings are open 7 days a week with closures only during bank holidays and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All booking requests can be completed online, where you will be able to view live availability, obtain pricing information, complete the online booking form and make payment. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature.

Location

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Calendar

book now message