Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr, Cardiff

Address: Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 1 - SchoolHire
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 2 - SchoolHire
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 3 - SchoolHire
 • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr - Cardiff - 4 - SchoolHire

Clock icon Opening hours

Monday 18:00 - 22:00
Tuesday 18:00 - 22:00
Wednesday 18:00 - 22:00
Thursday 18:00 - 22:00
Friday 18:00 - 22:00
Saturday 09:00 - 22:00
Sunday 09:00 - 22:00

Facil icon Venue Facilities

 • Small img 6387
 • Small img 6388
 • Small img 6383
 • Small img 6384

ATP

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

 • Small img 6355

Celf / Art Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

 • Small img 6361
 • Small img 6363
 • Small img 6362
 • Small img 6364

Gampfa / Gymnasium

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

 • Small img 6356
 • Small img 6357
 • Small img 6359
 • Small img 6360

Llyfrgell / Library

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

 • Small wp 20180619 11 52 57 pro
 • Small wp 20180619 11 53 28 pro
 • Small wp 20180619 11 53 55 pro
 • Small wp 20180619 11 53 12 pro

Prif Neuadd / Main Hall

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

 • Small wp 20180619 11 56 36 pro
 • Small wp 20180619 11 56 42 pro

Stiwdio Ddawns / Dance Studio

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

 • Small img 6377
 • Small img 6380
 • Small img 6378
 • Small img 6381

Stiwdio Ddrama / Drama Studio

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Related Facilities

 • Small img 6341
 • Small img 6343
 • Small img 6342
 • Small img 6340

Technoleg Bwyd / Food Tech Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

 • Small img 6333
 • Small img 6336
 • Small img 6335
 • Small img 6333

Ystafell Ddosbarth / Classrooms

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

 • Small img 6351
 • Small img 6353
 • Small img 6354
 • Small img 6349

Ystafell Technoleg Gwybodaeth / IT Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

 • Small img 6345
 • Small img 6347
 • Small img 6348
 • Small img 6346

Ystafell Tecstiliau / Sewing Room

Pentrebane Road, Cardiff, CF5 3PZ

Desc icon What you will find at this venue

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn ysgol uwchradd gyfun Gymraeg yng Nghaerdydd. Fe agorodd ym Medi 1998 fel yr ail ysgol o'i bath yng Nghaerdydd. Roedd ei hadeiladau yn arfer perthyn i Ysgol Uwchradd Fodern Waterhall gynt, ac yn ddiweddarach, Ysgol Isaf Ysgol Gyfun Glantaf. Y pennaeth presennol yw John Hayes.

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn meddu ar gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys maes pob tywydd, campfa a stiwdio ddawns, cae 2G mawr â llifoleuadau yn ogystal â chyfleusterau chwaraeon eraill a rhai nad ydynt yn ymwneud â chwaraeon. Mae'r cyfleusterau'n ein galluogi i ddarparu ystod lawn o weithgareddau chwaraeon i fyfyrwyr fel rhan o'r cwricwlwm ac ar ffurf gweithgareddau allgyrsiol.

Yn ogystal, defnyddir y cyfleusterau rhagorol hyn gan yr ysgol a'r gymuned leol. Mae gennym bortffolio amrywiol o glybiau a gweithgareddau a gynhelir bob nos ac yn ystod y penwythnos.

Mae'r cyfleusterau'n cynnwys: Maes pob tywydd, Campfa, Stiwdio Ddawns, Ystafelloedd Dosbarth a Phrif Neuadd.

Mae ein cyfleusterau ar agor 7 niwrnod yr wythnos (rydym ar gau ar wyliau banc) ac mae ein horiau agor yn cael eu hymestyn yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae digonedd o le parcio ar gael ar y safle ac mae ein staff cyfeillgar bob amser ar gael i helpu.

Gellir archebu ein holl gyfleusterau nawr ar-lein, gyda thudalen ar gyfer pob cyfleuster yn cynnwys gwybodaeth fanwl am yr hyn sydd ar gael gennym. Os ydych chi am gael eglurhad am unrhyw beth, defnyddiwch y nodwedd negeseuon sydd ar gael ar dudalen y cyfleuster.

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr is a Welsh-medium comprehensive secondary school in Cardiff. It opened in September 1998 as the second school of its kind in Cardiff. Its buildings had formerly belonged to Waterhall Secondary Modern School and more recently formed Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf's Lower School. The current headteacher is John Hayes.

Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr benefits from state-of-the-art facilities including an ATP, gymnasium and dance studio, large sports hall, a large floodlit 2G pitch, as well as other sporting and non-sporting facilities. The facilities allow us to provide students with a full range of sporting activities as part of the curriculum and in the form of extra-curricular activities.

Additionally, these outstanding facilities are used extensively by the school and local community. We have a diverse portfolio of clubs and activities running every evening and during the weekend.

Facilities include: ATP, Gymnasium, Dance Studio, Classrooms and Main Hall.

Our lettings are open 7 days a week, with closures only during bank holidays, and extended opening hours during school holidays. There is ample parking available onsite and our friendly staff are always available to help.

All our facilities can now be booked online with each facility page having detailed information about what we have available. Should you wish to clarify anything, please use the messaging feature available on the facility page.